Sinds 1977
100% oer-Hollandse kwaliteit
25.000+ tevreden mensen

Algemene internet verkoopvoorwaarden ZOO Footwear B.V.

 • Artikel 1. Definities

  1.1. ZOO en ZOO Adventure is een onder licentiecontract gevoerde merknaam van ZOO Footwear B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder dossiernummer 72065532, gevestigd te Hoofddorp.

  1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door ZOO Footwear B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

  1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

  1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met ZOO Footwear B.V.

  1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

  1.6. Het betreft de webshops: www.zooadventure.nl en www.zooadventure.be.

 • Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van ZOO Footwear B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van ZOO Footwear B.V. door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

 • Artikel 3. Informatie

  3.1. Verkoper is ZOO Footwear B.V. te Hoofddorp. Email adres: info@zoofootwear.com.

  3.2. De belangrijkste factoren van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

  3.3. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  3.4. ZOO Footwear B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

  3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland of België te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

 • Artikel 4. Aanbiedingen

  4.1. Aanbiedingen en prijzen van ZOO Footwear B.V. zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

  4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden ZOO Footwear B.V. niet.

 • Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

  5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZOO Footwear B.V. onverwijld via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
  – de identiteit en het adres van ZOO Footwear B.V.;
  – de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
  – de kosten van aflevering, indien van toepassing;
  – de betaalmethode;
  – de verzendmethode;

  5.2. De Klant dient de betalingen aan ZOO Footwear B.V. volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

  5.3. Zodra de volledige betaling door ZOO Footwear B.V. Is ontvangen, stuurt ZOO Footwear B.V. het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen maximaal dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

  5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal ZOO Footwear B.V. de reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen.

  5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant.

 • Artikel 6. Ruilen

  6.1. De klant kan het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ruilen door middel van retourneren. Ruilen is niet mogelijk, wel retourneren en vervlogens een nieuwe order plaatsen. De klant kan het gekochte artikel terugzenden aan ZOO Footwear B.V. Na ontvangst van het product zal zo spoedig mogelijk het bedrag worden gerestitueerd.

  6.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: ZOO Footwear B.V., t.a.v. Divisie ZOO Adventure, Antwoordnummer 12004, 2410 VD, Nieuwkoop. Als bewijs van verzenden geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs van PostNL.

  6.3. Bij elke zending van ZOO Footwear B.V. naar de Klant is een Retour formulier bijgesloten. Het Retour formulier dient volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een ingevuld Retour formulier wordt het retour niet in behandeling genomen door ZOO Footwear B.V.

  6.4. De kosten voor het terugzenden van het product vanuit Nederland of België zijn voor rekening van de ZOO Footwear B.V. indien er gebruik wordt gemaakt van het Antwoordnummer.

  6.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde schoenendoos te zitten, verpakt in een omdoos. ZOO Footwear B.V. stelt als voorwaarde dat de Klant voor verzending van het product de originele omdoos/verpakking gebruikt of gelijkwaardige verpakking.

  6.6. ZOO Footwear B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 • Artikel 7. Retourneren

  7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst terugzenden aan ZOO Footwear B.V.

  7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: ZOO Footwear B.V. t.a.v. ZOO Adventure, Antwoordnummer 12004, 2410 VD, Nieuwkoop. Als bewijs van verzenden geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs van PostNL.

  7.3. Bij elke zending van ZOO Footwear B.V. naar de Klant is een Retour formulier bijgesloten. Het Retour formulier dient volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een ingevuld Retour formulier wordt het retour niet in behandeling genomen door ZOO Footwear B.V.

  7.4. De kosten voor het terugzenden van het product vanuit Nederland of België zijn voor rekening van de ZOO Footwear B.V. indien er gebruik wordt gemaakt van het Antwoordnummer.

  7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde schoenendoos te zitten, verpakt in een omdoos. ZOO Footwear B.V. stelt als voorwaarde dat de Klant voor verzending van het product de originele omdoos/verpakking gebruikt of gelijkwaardige verpakking.

  7.6. ZOO Footwear B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

  7.7. Indien ZOO Footwear B.V. de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed.

  7.8. Aankopen die hebben plaatsgevonden in een winkel (een ZOO Adventure Dealer) mogen niet aan ZOO Footwear B.V. geretourneerd worden, maar uitsluitend bij de winkel waar het product gekocht is.

 • Artikel 8. Garantie

  8.1. ZOO Footwear B.V. hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product van 6 maanden.

  8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

  8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigingse-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

 • Artikel 9. Overmacht

  In geval van overmacht is ZOO Footwear B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

 • Artikel 10. Slotbepalingen

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Respect voor uw privacy

 • Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze webshop en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt er uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
 • Daarnaast vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.
 • De privacyverklaring zal onderhevig zijn aan o.a. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

Waarvoor ZOO Footwear uw gegevens gebruikt

1. ZOO Footwear B.V.

 • U leest de privacyverklaring van ZOO Footwear B.V. Wij verkopen in deze webwinkel hoofdzakelijk waterdichte leren outdoorlaarzen van het merk ZOO Adventure.
 • Uw gegevens gebruiken wij om uw bestelling snel en gemakkelijk te laten verlopen.
 • Het bezoekersgedrag dat wordt geanalyseerd gebruiken wij om onze webshop verder te ontwikkelen en om deze efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Wij zullen nader toelichten wat wij met uw gegevens doen en hoe u uw wensen m.b.t. het verstrekken van uw gegevens kenbaar kunt maken.

2. Doel van verzamelen gegevens

 • Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld;
 • Contact opnemen
  Uw gegevens worden verzameld als u het contactformulier invult en verzend opdat wij u gerichte informatie kunnen verschaffen.
 • Het versturen van Nieuwsbrieven
  ZOO Footwear B.V. stuurt via e-mail Nieuwsbrieven. Deze Nieuwsbrieven zijn gericht op privileges, informatie en service. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier in de webwinkel. Tevens kunt u mondeling of schriftelijk u aanmelden voor onze Nieuwsbrieven. U geeft ons toestemming om u Nieuwsbrieven te sturen en u kunt op ieder moment zich afmelden middels een link op de Nieuwsbrief.
 • Leveren product
  Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden verstrekken en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien u een bestelling plaatst hebben we uw naam, aflever adres en e-mailadres nodig om de bestelling uit te voeren en om u op de hoogte te kunnen houden van het verdere verloop van uw bestelling.
 • Analytics toepassen
  De website van ZOO Footwear B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren (o.a. gebruikersvriendelijkheid optimaliseren). Dit gebeurt met Google Analytics. Deze verzamelde gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, o.a. door akkoord te gaan om ons Cookies te laten plaatsen, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die u met ons aangaat.
 • Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst tijdens een bezoek aan een website. De cookies van ZOO Footwear B.V. zijn veilig voor uw laptop, PC, tablet en telefoon.

3. Waar worden gegevens opgeslagen

 • De gegevens die ZOO Footwear B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.;
 • De e-mail van ZOO Footwear B.V. wordt gehost door Siteground. Als u contact opneemt via onze webformulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Siteground.
 • Nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • De website en back-ups van de website worden gehost bij Siteground. Gegevens die u achterlaat op de website (webwinkel) van ZOO Footwear B.V. worden op de servers van Siteground opgeslagen.

4. Opslagperiode van gegeven

 • Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ZOO Footwear B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Denk hierbij aan cijfergegevens voor de fiscus.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met ZOO Footwear B.V. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.
 • Versturen Nieuwsbrief
  Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan in de Nieuwsbrief of door een mail te sturen, met het verzoek u af te melden voor de Nieuwsbrief, naar info@ zooadventure.nl.
 • Analytics data
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

 • Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software, zoals Siteground en Mailchimp.
 • De persoonsgegevens die door ZOO Footwear B.V. of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps-verificatie.
 • Bij deze twee-staps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ZOO Footwear B.V. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
 • Uw bezoek wordt aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van ZOO Footwear B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url in de adresbalk van uw browser.
 • Als u bij ons een account aanmaakt zullen uw gegevens in een beveiligde omgeving worden bewaard.
 • U betaalt in een beveiligde omgeving bij onze betalingsprovider Adyen.

6. Uw rechten

 • A. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ZOO Footwear B.V. vastgelegd en bewaard worden. U ontvangt, op uw verzoek, een overzicht van uw gegevens.
 • B. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door ZOO Footwear B.V. Uw gegevens m.b.t. de Nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan in de Nieuwsbrief. Uw accountgegevens kunt u aanpassen door in te loggen in de webwinkel.
 • C. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ZOO Footwear B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • D. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ZOO Footwear B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 • E. Recht op stoppen gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat ZOO Footwear B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het gebruik maken van deze rechten kan via info@zooadventure.nlmet toezending van een kopie van uw ID-bewijs waarbij de pasfoto, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar door u zijn gemaakt. Het streven is, mits uw bericht inclusief uw ID-bewijs is, om binnen een week te reageren.

7. Plichten

 • ZOO Footwear B.V. zal uw gegevens niet verkopen aan derden.
 • De gegevens die verplicht zijn om in te vullen in onze site, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de betreffende actie of producten. Indien u een bestelling wilt plaatsen hebben we uw naam, aflever adres,  e-mailadres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en om u op de hoogte te kunnen houden van het verdere verloop van uw bestelling.
 • ZOO Footwear B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZOO Footwear B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ZOO Footwear B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

8. Trusted Shops

 • Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is in deze webwinkel de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
 • Wij zijn zeer benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Indien u besluit een productbeoordeling te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam, of andere persoonlijke informatie toevoegt.
 • Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Om de ZOO Footwear webshop goed te laten werken wordt er gebruik gemaakt van cookies

Wat zijn cookies?

 • Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst tijdens een bezoek aan een website. De cookies van ZOO Footwear zijn veilig voor uw laptop, PC, tablet en telefoon.

Wat zijn de voordelen van cookies?

 • Cookies zijn noodzakelijk om de site naar behoren te laten functioneren.
 • En zij zijn ook bedoeld om de bezoeker veilig zijn of haar gebruikersnaam en taalvoorkeur te laten onthouden, zodat u niet bij ieder nieuw bezoek gevraagde informatie hoeft in te invullen.
 • U blijft ingelogd en kunt ongestoord shoppen.
 • U kunt productbeoordelingen lezen en schrijven.
 • U kunt producten delen via Social Media.
 • Mogelijkheid voor ZOO Footweare tot testen van verbeteringen.

Waarom gebruikt ZOO Footwear cookies?

 • ZOO Footwear gebruikt cookies om u met name een prettige gebruikservaring te bieden.
 • En opdat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie laat ontvangen, of verzoekt in te voeren.
 • Streven naar kwaliteitsverbetering en het zorgen voor een optimale werking van de website.

Afmelden cookies

 • Cookies kunt u via de browser instellingen uitschakelen of verwijderen. Instructies hiervoor vindt u onder “help” in de meeste browsers. Opmerking: indien u cookies uitschakelt werken de meeste websites niet optimaal.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de webshop
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen
 • u: de gebruiker (bezoeker van de webshop)
 • de content: alle in de webshop aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt:

 • Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is zorgvuldig door de eigenaar samengesteld, doch de eigenaar aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze webshop gekoppelde bestanden
 • Het is niet toegestaan om de webshop of delen daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Hulp nodig? Klik hier

Hi! Ik ben Sander en ik sta je graag te woord voor allerlei vragen over ZOO Footwear. Kies hieronder voor een van de opties.