Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de webshop
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker van de webshop)
  • de content: alle in de webshop aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt:

  • Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is zorgvuldig door de eigenaar samengesteld, doch de eigenaar aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze webshop gekoppelde bestanden
  • Het is niet toegestaan om de webshop of delen daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.